Edutekst

In Edutekst bundel ik mijn werk als educatief auteur en docent Nederlands/NT2.

Het ontwikkelen van lesmateriaal wissel ik af met het geven van cursussen en trainingen op het gebied van Nederlands als tweede taal en als moedertaal, zowel aan taaldocenten als aan taalleerders.

Instroom en doorstroom (doorlopende leerlijnen) staan bij mij hoog in het vaandel: lesmateriaal moet aansluiten op voor- en natrajecten. Verbindende elementen in deze activiteiten zijn activering en inspiratie: onderwijs moet uitdagen!

Fros van der Maden

Na een studie Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen gaf ik ruim twintig jaar NT2 en Nederlands in het vo en in de volwasseneneducatie. Mijn passie is het omzetten van mijn ervaringen en inzichten als docent in doeltreffend lesmateriaal. Lesgeven en schrijven zijn voor mij nauw met elkaar verbonden.

Als auteur wil ik met effectief en uitdagend materiaal bijdragen aan doorlopende leerlijnen in het schoolvak Nederlands. Een goed begin, Lees mee >> NT2, In Gesprek en Op Schrift hebben tot doel om de overstap van isk en internationaal onderwijs naar het reguliere Nederlandstalige onderwijs te vergemakkelijken. Een vervolg op deze vier methodes biedt de totaalmethode NT2 Vlot Nederlands (CEFR B1 naar B2). Van woorden weten, tot slot, is een methode voor woordenschatvergroting voor jongeren van 12 tot 18 (B1>B2/1F>2F) en is geschikt voor zowel NT2-leerders op de isk als voor leerlingen die  binnen het reguliere vo hun woordenschat willen vergroten.

Ook de mbo-methode NU Nederlands (Noordhoff) nodigt uit tot doorstromen. Eerder schreef ik mee aan de vo-methode Nieuw Nederlands (4e editie).

Voor volwassen anderstaligen schreef ik de basismethode NT2 Nederlands nu! die ook verkrijgbaar is met Engelse instructies onder de titel Learn Dutch now. Bij dit boek verscheen Ik leer je Nederlands met aanvullend materiaal voor taalcoaches.

Voor Diataal, dat toetsen ontwikkelt op het gebied van taal en rekenen, voer ik de eindredactie over Diaplus, dat remediërend oefenmateriaal voor lezers in het vo verzorgt.

Ook geef ik workshops aan collega’s over didactiek Nederlands en NT2.

 

 

Artikelen over mijn boeken

‘Ik gebruik onderwerpen die NT2-jongeren aanspreken’

Gepubliceerd in: LBRT - Tijdschrift voor remedial teaching (mei 2017)

Vlot taalboek

Gepubliceerd in: Onderwijsblad (september 2015)

Leermiddelen voor jongeren Internationale Schakelklas

Gepubliceerd in: LES (april 2016)

Archief

...

Educatieve websites

ICT biedt het onderwijs een veelheid aan mogelijkheden. Door lesmateriaal digitaal aan te bieden breng je het bovendien dichter bij de leefwereld van leerlingen. Al in een vroeg stadium heb ik enkele decennia geleden als schrijver, tekstredacteur en projectleider meegewerkt aan het bouwen van educatieve websites.

Een educatieve website die een speciale plek heeft in mijn hart is www.artogather.nl. Artogather is een ‘artventure’, gemaakt vanuit een samenwerkingsverband tussen de Openbare Bibliotheek, het Groninger Museum en het ROC Noorderpoort: een overtuigend bewijs van de meerwaarde van ICT voor het onderwijs. Neem vooral een kijkje op deze website. Hij is misschien een beetje verouderd, maar nog steeds de moeite waard!

Nieuw Nederlands

Nieuw Nederlands is een van de meest gebruikte methodes in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Ik heb meegeschreven aan de vierde editie voor de onderbouw havo en vwo.

Nieuw Nederlands heeft een helder concept: het biedt doorlopende leerlijnen, duidelijke uitleg en uitdagende opdrachten. Op mijn school gebruiken we Nieuw Nederlands ook. Het is leuk om te zien dat de meeste leerlingen met plezier met deze methode werken.

www.nieuwnederlands.nl

Europees Talenlabel

In oktober 2013 werd Op Schrift, samen met zeven andere innovatieve projecten in het talenonderwijs, genomineerd voor het Europees Talenlabel 2013. Tijdens de jaarlijkse studiedag van Levende Talen, op 1 november in de Utrechtse Jaarbeurs, was de presentatie van de projecten aan de jury en aan het publiek. De helft van de inzendingen, waaronder Op Schrift, was gerelateerd aan onderwijs voor anderstaligen, de andere projecten waren opgezet voor het talenonderwijs in het Nederlandse po en vo.

In de Beatrixhal was het ’s ochtends vroeg al een drukte van belang; de opkomst was uitstekend. Dat gold tevens voor de sfeer, ook bij de genomineerden onderling; er was veel interesse voor elkaars projecten en iedereen stond elkaar met raad en daad terzijde. Terwijl de docenten hun eerste workshop volgden, kwam de jury langs om vragen te stellen aan de genomineerden. Daarna was er rond de middagpauze weer veel aanloop van docenten. In de gesprekken die ik in de loop van de dag heb gevoerd bleek er veel belangstelling en waardering voor Op Schrift te bestaan. Het was erg inspirerend om met zoveel verschillende mensen uit te wisselen over de methode.

De drie juryprijzen werden aan het eind van de middag toegekend aan drie projecten voor vo en po, die met elkaar gemeen hebben dat ze op een erg originele en prikkelende manier leerlingen aanzetten tot het spreken van een vreemde taal.

Al met al was het een enorm leuke ervaring en een opsteker voor Op Schrift om genomineerd te worden voor deze prestigieuze prijs en om in Utrecht van de partij te zijn.

Deze website gebruikt cookies om goed te werken